Samen maken wij NIVO

Samen maken wij NIVO, dat is onze slogan. Deze slogan heeft een meervoudige betekenis. “Samen” staat hier voor samen met onze medewerker, maar ook samen met onze partners oftewel opdrachtgevers, leveranciers en overige stakeholders. “NIVO” betekend is deze slogan niet alleen NIVO als organisatie, maar ook NIVO als kwaliteit of met andere woorden niveau. Dat NIVO streeft naar een hoge mate van kwaliteit van haar dienstverlening en duurzaamheid wordt ook onderstreept door het groene vinkje in haar logo. Deze meervoudige uitleg van de slogan is onze basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Missie

Binnen NIVO groep staan mens en milieu centraal. NIVO biedt haar opdrachtgevers, of liever gezegd partners, een totaalconcept op het gebied van het realiseren en behouden van een schone en veilige leefomgeving. NIVO is een grote aanbieder in Noord Nederland op het gebied van schoonmaakonderhoud, specialistische reiniging, calamiteitendiensten, asbestsanering, renovatiesloop en isolatiezorg. Met haar dienstverlening richt NIVO zich voornamelijk op de volgende afzetmarkten: onderwijs, zorg, kantoorpanden, gemeenten, woningcorporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven. Om onze partners goed van dienst te zien, beschikken we over alle benodigde certificaten en meer dan 95% van onze mensen is vaktechnisch opgeleid.

Samen met onze opdrachtgevers en meer dan duizend deskundige collega’s zorgen we ervoor dat we kwaliteit leveren tegen een eerlijke prijs. Wij zien het als onze plicht om verantwoord en respectvol om te gaan met zowel onze partners als onze collega’s. Samen maken wij NIVO.

Visie van NIVO

NIVO gaat voor een duurzame toekomst van de mens en haar leefomgeving. Geen korte termijn visie, maar investeren in ontwikkeling, samenwerken, communicatie en vitaliteit van haar belangrijkste kapitaal, de medewerker, middels haar eigen NIVO Academie. Hierbij streeft NIVO ernaar om in de aankomende jaren één van de beste werkgevers van Noord Nederland te zijn. Naast een hoge medewerkers tevredenheid wordt ook een 100% kwaliteitsscore nagestreefd op haar uitvoering. Met behulp van de LEAN filosofie wil NIVO haar kapitaal op een effectieve en efficiënte wijze inzetten om deze kwaliteitsscore voor haar opdrachtgevers te behalen en om te gaan met het toenemende arbeidstekort. Vanaf 2022 zal gestart worden met het implementeren van de LEAN gedachte binnen NIVO Groep. Deze cultuuromslag zal binnen 3 jaar moeten worden gerealiseerd. Opdrachtgevers krijgen hierdoor een hogere kwaliteit en meer rendement voor haar afgenomen diensten.

De NIVO groep draagt met al haar diensten niet alleen bij aan een schonere wereld, maar streeft ook een voortrekkersrol na op het gebied van duurzaamheid. Hierbij heeft zij zich als doel gesteld om over 5 jaar energie-neutraal te zijn op al haar vestigingen.

De NIVO groep is door haar nuchterheid, harde werken en transparantie uitgegroeid tot één van de beste bedrijven in haar segment van Noord Nederland. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen en een resultaatgerichte aanpak van haar uitvoering zal NIVO groep deze positie in de aankomende jaren blijven vasthouden en verder uitbreiden.

De vier kernwaarden van NIVO

 • Daadkrachtig
 • Dienstverlenend
 • Kwaliteit
 • Transparant

Waar gelooft NIVO in?

 • NIVO gelooft dat mensen beter functioneren in een opgeruimde en schone werk- en leefomgeving.
 • NIVO gelooft in samenwerken en elkaar helpen. Dit zie je dagelijks terug in onze teams.
 • NIVO gelooft dat investeren in onze mensen vakmanschap oplevert en een proactieve houding en werkwijze creëert.

Hoe zorgt NIVO dat dit bereikt wordt?

 • NIVO hanteert heldere richtlijnen voor de uitvoering.
 • NIVO heeft een open werksfeer en biedt iedereen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen.
 • NIVO investeert in haar medewerkers.
 • NIVO voldoet aan een diversiteit aan periodieke kwaliteitscontroles.
 • NIVO heeft een eigen academie waardoor 95% van de medewerkers vaktechnisch is opgeleid.

Investeren houdt in: intern opleiden, verantwoorde tarieven hanteren en maatschappelijk verantwoorde keuzes maken.