1. Privacy Statement

NIVO NOORD B.V. (KVK-nummer 01080153) respecteert in al haar activiteiten uw privacy. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en is hiermee in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze diensten te kunnen verlenen. Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bedrijfsnamen, bankrekeningnummer, legitimatiebewijs en andere gegevens, die u ons aanlevert. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken met in acht neming van de wettelijke grondslag. In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting en een noodzakelijke voorwaarde, waar gevolgen aan verbonden zijn indien wij deze persoonsgegevens niet verstrekken. Uw persoonsgegevens worden door Organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

2. Sollicitaties

Als u bij ons solliciteert, verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens, zoals u deze heeft aangeleverd. Na afloop van de sollicitatieprocedure bewaren wij deze gegevens maximaal 2 maanden, tenzij wij u om toestemming vragen voor een langere bewaartermijn.

3. Website

U bezoekt onze website zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft vrij te geven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres na invulling van het sollicitatie- of contactformulier. Als u besluit ons persoonlijke informatie te verstrekken die wij nodig hebben en hier uitdrukkelijke toestemming voor verleent, zullen deze gegevens enkel voor dit doeleinde gebruikt worden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Elementum lectus a porta commodo suspendisse arcu, aliquam lectus faucibus. Nisl malesuada tortor, ligula aliquet felis vitae enim. Mi augue aliquet mauris non elementum tincidunt eget facilisi. Pellentesque massa ipsum tempus vel aliquam massa eu pulvinar eget.

4. Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. NIVO NOORD B.V. draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: – Het verzorgen van de (financiële) administratie; – Het uitvoeren van de arbodienstverlening; – Het verzorgen van vakopleidingen; Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

6. Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De verzending van (persoons)gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Al onze medewerkers zijn, bij herhaling, geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

7. Cookies

NIVO NOORD gebruikt alleen technische en functionele cookies. Ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor de cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Rechten

Als indiener van uw persoonlijke gegevens via onze website heeft u als betrokkene recht op: inzage van en rectificatie of het laten wissen van de gegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid; Tevens heeft u als betrokkene het recht om de door u verleende toestemming in te trekken.

9. Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via: NIVO Groep Avondsterweg 1 8938 AK Leeuwarden Telefoonnummer: 088-2849515 De KAM-coördinator is de Functionaris Gegevensbescherming van NIVO. Hij is te bereiken via: info@nivogroep.nl

Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

NIVO Groep behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving te
wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website. 

Versiedatum: 03-01-2022